BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, 4 December 2011

MISKONSEPSI

Apa itu miskonsepsi?
Hasan et al.,1999 mengatakan ‘ Strongly held cognitive structures that are different from the accepted understanding in a field, that are presumed to interfere with the acquisition of new knowledge’.
Kefahaman atau tanggapan atau kepercayaan yang berbeza daripada kefahaman sains yang diterima pakai pada satu-satu masa(yang membawa maksud satu kesalahan).
Ciri-ciri Miskonsepsi:

  • v  Dipegang dengan kukuh, iaitu sukar dibetulkan atau ditukar
  • v  Agak stabil, iaitu berulang kali timbul atau digunakan dalam konteks yang berbeza
  • v  Biasanya terhasil daripada pengalaman seharian iaitu melalui deria
  • v  Biasanya merupakan generalisasi melampau (overgeneralization) suatu kefahaman yang betul
  • v  Menunjukkan kurang kefahaman berbanding kurang pengetahuan
Miskonsepsi adalah lebih daripada sekadar kesilapan kecil. Ia sukar diubah dan diperbetulkan serta dipegang kukuh.
Kesilapan kecil biasa terhasil daripada kurang daya ingatan, kepenatan mental atau kurang pengetahuan di mana ianya mudah untuk diperbetulkan.

Thursday, 17 November 2011

minggu 9

Minggu ke-9, kami dikehendaki untuk membuat satu PBL yang bertajuk “Saya, Teknologi dan Media”.
Setiap kumpulan diminta membincangkan tentang PBL tersebut dan hasil akhir kumpulan kami adalah seperti berikut
Walaupun kami bekerja dalam kumpulan, namun hasil tugasan kami yang sebenar adalah satu cerita yang menceritakan bagaimana kami sebagai bakal cikgu mengaplikasikan teknologi dan media dalam P&P kelak. Perjalanan ini bermula dari sekarang. Perjalanan cerita ini perlu dipersembahkan mengikut kreativiti setiap individu.
Di bawah ini adalah link ke persembahan saya


minggu 8

Deductive Classification Skill
Step of Teaching Skillful Thinking
  1. Make explicit what makes the thinking skillful
  2. Give students guided practice in doing the thinking skillfully as they engage with the content-try to make decision.
  3. Prompt students to employ one or more relevant habits of mind
  4. Prompt the students to think about their thinking so that they can guide themselves to do the thinking skillfully when it is called for.

Bloom’s Taxonomy Classification

Type of item to be classified
QUESTION
Category
KNOWLEDGE
Category UNDERSTANDING
Category
APPLICATION
Category
ANALYSIS
Category
SYNTHESIS
Category
EVALUATION

Minggu 7

Pembelajaran Berasaskan Masalah  atau dikenali sebagai ”Problem Based Learning” dan singkatan yang sering digunakan adalah PBL.
*    PBL adalah satu konsep P&P yang menambahbaik kemahiran multidisiplin berdasarkan pendekatan terancang dalam penyelesaian masalah
*    Satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar untuk menyelesaikan masalah,dan dalam masa yang sama membolehkan mereka menguasai kemahiran asas.
*    Peranan guru dalam PBL: pembimbing dan fasilitator     

Ciri-ciri PBL
§  Berpusatkan pelajar
§  Menyelesaikan masalah sebagaimana berlaku di dunia sebenar
§  Guru berperanan sebagai tutor atau fasilitator.
§  Menekankan konsep kerjasama
§  Memberi tumpuan kepada metakognitif
§  Menggunakan penilaian alternatif

Fungsi pbl
v Masalah digunakan untuk merangsang perasaan ingin tahu dan minat terhadap tajuk yang diberi  
v Untuk mendapatkan pengetahuan secara pembelajaran kendiri
v Untuk mendidik pelajar bekerja dan menyesuaikan diri dalam kerja kumpulan.
v Untuk memperbaiki dan membina kemahiran berkomunikasi pelajar.
v Untuk membina keupayaan menyelesai masalah pelajar.
v Untuk menggalakan motivasi kendiri, rasa ingin tahu dan berfikir
v Dan akhirnya untuk membuat proses p&p itu sesuatu yang mengembirakan.

Langkah-Langkah penyelesaian PBL
§  Melalui pembelajaran PBL keputusan dibuat seolah-olah sama dengan apa yang berlaku dalam situasi sebenar
§  Setiap kumpulan akan berbincang, bagi menangani dan melibatkan diri secara bertukar-tukar dan mendapat sumber maklumat.
§  Salah satu cara ingin memudahkan penyelesaian masalah ialah dengan menggunakan carta FILA

Carta FILA
Fakta(Fact)
Idea
Isu pengetahuan
(Learning Issue)
Tindakan
(Action)
Maklumat daripada senario masalah.
Bahagikan mengikut tema
Berdasarkan fakta
Menerima hipotesis tanpa pertimbangan
Soalan
Sebagai petunjuk kepada jawapan masalah
Aktiviti yang dilakukan untuk selesaikan masalah yang diberi

Minggu ke 6

Da lama rasanya tidak meng’update’ blog. Okey, hari saya akan meneruskan tentang  sambungan mikropengajaran iaitu
                                                                                                       I.        Kemahiran menyoal
                                                                                                   II.        Kemahiran menerang
                                                                                              III.        Kemahiran memperkukuh
                                                                                          IV.        Kemahiran menutup pengajaran
                                                                                               V.        Kemahiran membuat refleksi

KEMAHIRAN MENYOAL
Tujuan menyoal adalah
Ø Memulakan inkuiri
Ø Menarik perhatian pelajar dan menimbulkan sifat ingin tahu
Ø Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran
Ø Membina kemahiran berfikir
Ø Meminta penjelasan idea pelajar
Ø Mengenalpasti dan menangani miskonsepsi dimana kita
Ø Mentafsir kefahaman pelajar

Langkah-langkah menyoal:
1.     Ajukan soalan kepada seluruh kelas-soalan perlu tepat dan jelas dan sebolehnya gunakan ayat pendek.
2.    Beri masa berfikir-masa diberi bergantung kepada jenis dan tahap soalan
3.    Pilih pelajar untuk menjawab-pilih yang sukarela atau secara rawak
4.    Memberi reaksi kepada jawapan pelajar- tidak mengadili jawapan pelajar, tanya lebih lanjut idea pelajar serta tujukan soalan kepada pelajar yang lain dan kaitkan semua jawapan dan idea pelajar untuk membantu mereka membuat kesimpulan.
5.    Beri penekanan  atau ringkasan jawapan tepat-ulang semula objektif atau soalan utama dengan jawapan tepat atau yang boleh diterima.

KEMAHIRAN MENERANG
Tujuan menerang
¨ Menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan
¨ Membina pengetahuan dan kefahaman pelajar
¨ Pelajar dapat mengikut arahan
4 prinsip utama kemahiran menerang
Gunakan kejelasan
Ø Tumpukan kepada aspek yang spesifik
Ø Gunakan contoh, illustrasi dan media yang relevan dan menarik
Ø Fokus semula dengan membuat ringkasan
Ø Gunakan bahasa mudah dan sesuai dengan pelajar
Ø Elak kekaburan dan ayat tidak relevan
Gunakan penegasan
l  Intonasi berbeza
l  Penunjuk/penyerlah
l  Pergerakan, gerak isyarat
Urutan/Kesinambungan
Ø Induktif/deduktif
Ø Bantu ingat (prompts)
Ø Variasi dan kata penghubung
Ø Pelbagaikan kelajuan penyampaian
Dapatkan maklum balas
l  Libatkan pelajar
l  Wujudkan peluang pelajar menunjukkan kefahaman, minat dan sikap
Komponen Menerang
Ø Ayat pembukaan perlu dapat menarik kesediaan dan perhatian contohnya bertanya soalan
Ø Isi kandungan adalah tentang apa yang hendak diterangkan
Ø Gunakan kata penghubung seperti oleh itu dan adalah disebabkan oleh untuk menjadikan penerangan lebih berkesan
Ø Ringkaskan isi kandungan penerangan
Ø Ajukan soalan pendek kepada pelajar bagi menilai kefahaman pelajar.

KEMAHIRAN MEMPERKUKUH
Tujuan memperkukuh
*    Meningkatkan interaksi bilik darjah
*    Memperbaiki disiplin bilik darjah
*    Memotivasi pelajar
*    Meningkatkan keyakinan pelajar
*    Mengubah atau mengubah suai kelakuan pelajar secara positif
*    Meningkatkan kefahaman pelajar
Komponen Kemahiran Memperkukuh
v Penggunaan bahasa lisan  seperti bagus, baik, tepat sekali serta penggunaan kiu lisan tambahan seperti um, aha, teruskan dsbnya.
v Penggunaan tindakan bukan lisan seperti  mengangguk kepala, senyum, mengangkat ibu jari, menepuk tangan, menepuk belakang, menghampiri pelajar dan mendengar dengan tekun atau memberi perhatian penuh
v Penggunaan ganjaran seperti lawatan
v Penggunaan jawapan pelajar seperti struktur semula atau susun semula jawapan pelajar, bina idea berdasarkan jawapan pelajar serta tulis jawapan pelajar di papan tulis.

Prinsip memperkukuh
¨ Tunjukkan kemesraan, keghairahan/semangat kesungguhan, dan masukkan unsur kecindan
¨ Berfikiran terbuka terhadap kelakuan pelajar
¨ Pelbagaikan kaedah, media, teknologi dan aktiviti
¨ Bersifat ikhlas

KEMAHIRAN MENUTUP PENGAJARAN
Ø Aspek Kognitif
-         Melihat semula/meperkukuh dan meringkaskan hasil pembelajaran
-         Menaksir kefahaman pelajar. Cuba jadikan pengakhiran pelajaran sesuatu yang tidak dapat dilupakan
-         Pelajar membuat refleksi ke atas apa dan bagaimana mereka belajar dan membuat kesimpulan
-         Membuat perkaitan dengan pelajaran akan datang
-         Memberi kerja rumah/pembacaan yang sesuai
Ø Aspek Sosial
-         Nilai afektif: Perasaan mencapai kejayaan dan keseronokan pengalaman belajar. Cuba jadikan pelajar berasa apa yang mereka pelajari itu penting dan istimewa

KEMAHIRAN MEMBUAT REFLEKSI
Tujuan membuat refleksi
o   Mengenal pasti isu/masalah yang mungkin dihadapi bagi tujuan penambahbaikan
o   Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
o   Merangka tindakan penambahbaikan dari sudut peribadi dan profesionalisme
Komponen Kemahiran Membuat Refleksi
ü Mengenal pasti isu/masalah yang signifikan
ü Mengenal pasti sumber masalah
ü Melihat masalah dari sudut berbeza dan mengambil kira/mengaplikasi teori dan prinsip pendidikan bagi menerangkan masalah yang dihadapi
ü Mengenal pasti kekuatan yang boleh dimanfaatkan
ü Menyatakan pengajaran yang diperoleh atau kesedaran baru yang timbul
ü Menyatakan langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah atau menambahbaik amalan